English version
Русская версия

ЛОКАЦИИ НА ТЕРМИНАЛИМясто: Адрес:
1Бензиностанция "Йоана"Антоново, обл.Търговище, м. Мезарлък
2МагазинТърговище, кв."Въбел", ул."Александър Стамболийски" 110
3магазин "Пацони"Попово, ул. "Драва" 3
4Бензиностанция "Йоана"Търговище , ул. 3-ти Март 56
5Бензиностанция "Йоана"Търговище, бул. Сюрен
6Магазин СВАгр. Търговище, ул. Трапезица 15
7Магазин СВАгр. Търговище, ул. Гладстон 1
8Магазин СВАгр. Търговище, бул. Сюрен 1
9MtelОмуртаг, ул."Цар Освободител" 2
10Магазин Мтелгр.Търговище, бул. Васил Левски 28
11MtelОмуртаг, ул.“Цар Освободител“ №2, Мтел
12MtelПопово, бул."България" 68
13MtelТърговище, бул. Васил Левски 28
14Офис БНП Парибагр. Търговище, ул. Преслав 2
15Профи Кредитгр. Търговище, ул. Христо Ботев № 31
16Магазин Вивакомгр. Търговище, ул. Васил Левски 28
17Магазин ВивакомПопово бул. България № 68А
18Магазин ЗОРАгр. Търговище, бул. Александр Стамболийски 44

Медийни партньори